AXUDAS PARA INFANTIL de libros e material escolar

 

As follas de solicitude están a disposición das familias nas oficinas de Educación

(Centro de Convivencia Uxio Novoneyra),

nas oficinas de Atención ao cidadán (Oficinas municipais do Concello) e

na paxina web do Concello.
 

Podes consultar no seguinte enlace o BOP.

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/06-10-2018.pdf#page=9


 

Categoría: